Punjab

Sardar Saab says we Punjabi’s can make a living by eating leaves but ..

ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ…ਸ਼ੰਬੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਓ ਕੌਮ ਹੈ,Guru Gobind Singh Jayanti 2020: Read 10 most inspiring thoughts on his  birth anniversary - Connect Gujaratਜੋ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਬ ਨੂੰ ਖਾਨ ਲਈ ਤਾ ਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ….ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਬਕਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ….ਸਿੱਖ ਕੌਮ ੨੧ ਦਾ ਬਦਲਾ ੩੧ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ

Related Articles

Back to top button