Sikh News

Cool 22 Cool !! Deep Sidhu ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂਕਿ…. Surkhab Tv

ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹਇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ….ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਬ ਕੁਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ…Prakash Utsav of Sri Guru Granth Sahib Ji - VSK Telangana ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ… ਅਖੀਰ ਕੱਢ ਤਕ ਇਹ ਸਬ ਚਲੁ ਤੇ ਕੱਢ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਗਈਆਂ

Related Articles

Back to top button