Latest

Buy cattle at government auctions like this, milk is more and price is also less

ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਕਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਸ਼ੁ ਖਰੀਦਣਾ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੁ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ੁ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਾਲਿਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੁ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਲਾਮੀ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੁ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਪਸ਼ੁ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਸ਼ੁ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਹਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂਪਸ਼ੁਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਇਹ ਪਸ਼ੁ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ …..

Related Articles

Back to top button