Latest

40 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ “ਤੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈਂ” | ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋ ਪਿਆ | Kwame Ajamu Real Story

ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਵਲ, ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿਠਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।National Lok Adalat settles 58,403 cases on spot in Kashmir | India News –  India TV ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Related Articles

Back to top button