Punjab

ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ !! ਅਸਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ | Surkhab TV

ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਰੁਤਬਾ’ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Related Articles

Back to top button