Sikh News

ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ | St. John’s Church | Surkhab TV

ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ | ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵcomment - ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ... ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ

Related Articles

Back to top button